XXIV Letnia Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Stróżach.

7 czerwca 2022 r. uczestniczyliśmy w XXIV Letniej Zintegrowanej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Stróżach. Jej organizatorem była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Stróżach.

W imprezie wzięło udział aż 10 różnych placówek. Dużą różnorodnością nacechowane były także konkurencje sportowe co wielu niepełnosprawnym umożliwiało wzięcie w nich udziału. Uczestnicy min. zmagali się w: rzucie ringo, strzelaniu z łuku do tarczy, skoku przez skakankę ,przeciąganiu liny, torze przeszkód, , konkursie podbijania piłki ( kapkowanie). Do każdej z konkurencji zawodnicy podchodzili bardzo poważnie i profesjonalnie, walcząc o jak najlepsze miejsce, nie zapominając przy tym o wzajemnej życzliwości i sympatii.

Tekst: Marzena Palka

Zdjęcia: Józef Drożdż