Pracownia sztuki użytkowej
sztukiW tej pracowni zajęcia realizowane są w oparciu o metody pracy socjalnej: metodę indywidualną, grupową i metodę organizacji środowiska lokalnego. Stosowane są różne formy terapii począwszy od arterapii poprzez muzykoterapię, biblioterapię, a skończywszy na treningu ekonomicznym. Zajęcia w pracowni mają na celu przede wszystkim zapoznanie się z technikami pracy w glinie, z gipsem itp., rozwój sprawności manualnej, wspomaganie rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rehabilitację zawodową, a co za tym idzie przygotowanie uczestnika do pracy samodzielnej bądź pod kontrolą opiekuna osoby niepełnosprawnej. Formy terapii stosowane w pracowni mają na celu wydobycie zdolności tkwiących w osobie niepełnosprawnej, zachęcenie i mobilizację do podjęcia pracy, rozwijanie nowych umiejętności oraz przywrócenie sprawności na kilku poziomach.

Po zakończeniu procesu rehabilitacyjnego uczestnicy tej pracowni będą mogli samodzielnie posługiwać się różnorodnymi technikami plastycznymi, będą mogli pracować jako pomocnik artysty, itp.

sztuki2