Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie istnieje od dnia 16 grudnia 2003r. Pierwotnie nasz Warsztat znajdował się w podziemiach Kościoła św Bartłomieja, natomiast 24 stycznia 2012 r. Starosta Bocheński pan Jacek Pająk dokonał otwarcia naszej nowej siedziby, która obecnie znajduje się w budynku internatu przy Zespole Szkół w Łapanowie.

Celem działania naszego warsztatu jest rehabilitacja zawodowa, społeczna oraz medyczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego z uczestników warsztatu, poprawy ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz integracji społecznej.
Cele te pragniemy osiągnąć poprzez:
– ogólne usprawnienie fizyczne i psychiczne
– naukę rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia codziennego
– przygotowanie do życia w środowisku społecznym
– opanowanie czynności potrzebnych do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie
– rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych, umożliwiających w konsekwencji podjęcie pracy zawodowej

Działalność naszą będziemy realizować poprzez prace z uczestnikami warsztatu w dziewięciu pracowniach takich jak:

1. Pracownia gospodarstwa domowego
2. Pracownia szkła i witrażu
3. Pracownia drewna i technik różnych
4. Pracownia ogrodniczo-zoologiczna
5. Pracownia rehabilitacyjna
6. Pracownia krawiecka
7. Pracownia rękodzieła artystycznego
8. Pracownia wikliniarsko-modelarska
9. Pracownia komputerowa

Poprzez wszechstronną rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną, pragniemy osiągnąć następujące efekty:

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– kształcenie i doskonalenie podstawowych procesów psychologicznych (uwaga, koncentracja, pamięć, wyobraźnia, spostrzegawczość),
– doskonalenie umiejętności tworzenia i kojarzenia,
– samoobsługa i zaradność w pracy,
– współpracę i funkcjonowanie w grupie,
– poznawanie i przyswajanie nowych nazw branżowych,
– naukę rozróżniania i wykorzystywania materiałów do pracy,
– mobilizowanie sił sprawczych oraz wiara we własne możliwości – podnoszenie samooceny uczestników poprzez stworzenie okazji do zaistnienia na tle grupy,
– usprawnienie manualne,
– podniesienie sprawności fizycznej,
– wykształcenie umiejętności poruszania się w środowisku lokalnym i poza lokalnym – umiejętności poruszania się środkami transportu publicznego,
– umiejętność posługiwania się środkami finansowymi,
– kształtowanie umiejętności zawodowych,
– wdrażanie do pracy poprzez wizytacje poszczególnych zakładów pracy.