Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” jest ks. Tadeusz Jarzębak

Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest mgr Jolanta Drożdż

Pracownik administracyjno księgowy: Helena Sotoła
Psycholog: mgr Karolina Łaniusz
zastępstwo: mgr Renata Flisak

Kadra:
mgr Mirosław Szewczyk
lic. Iwona Kubat
mgr Marzena Palka
mgr Agnieszka Bzdyl
Barbara Dzibanowska
mgr Edyta Toporkiewicz 
inż. Józef Drożdż
mgr Katarzyna Skimina (zastępstwo)
pielęgniarka dypl. Monika Stalmach
Terapeuta ruchowa Wanda Drożdż
Kierowca Andrzej Stelmach
Pracownik gospodarczy Krzysztof Szymański