Zabawa integracyjna z młodzieżą Zespołu Szkół w Łapanowie

Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie. (…) Stosunek społeczeństwa do osób upośledzonych ocenia się jako cechę określającą poziom rozwoju społeczeństw.

                                                                             Maria Grzegorzewska

1 października 2013 r. uczestnicy naszego Warsztatu zostali zaproszeni na zabawę integracyjną, którą po raz kolejny zorganizowała młodzież liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym i bezpieczeństwo publiczne wraz z wychowawczyniami: panią Celiną Jacewicz i panią Sabiną Zdebską. Wszystkich biorących udział w imprezie bardzo serdecznie przywitała dyrektor Zespołu Szkół pani Maria Plewa zapraszając do wspólnej zabawy i konkursów. Impreza odbyła się w nowo otwartej hali sportowej, której budowę z ciekawością obserwowaliśmy z okien naszego Warsztatu.

Bardzo cieszymy się, że młodzież chętnie podejmuje tego typu wyzwania, że potrafi spędzać czas nie tylko wśród swoich zdrowych rówieśników, ale też potrafi wykazać się zrozumieniem, empatią a często nawet cierpliwością wobec osób z niepełną sprawnością. Proces integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem jest niezmiernie ważny, gdyż podnosi samoocenę tych osób, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz wzbudza motywację do podejmowania różnych działań. Niepełnosprawni, by godnie żyć, potrzebują podmiotowego traktowania, merytorycznej pomocy, społecznego wsparcia a także zwykłej ludzkiej życzliwości i atmosfery przyjaznych uczuć, co w dużym stopniu zależy przecież od środowiska lokalnego, w jakim żyją i przebywają osoby z niepełną sprawnością. Wyzwaniem na miarę teraźniejszości i przyszłości jest nieobojętność na drugiego człowieka, zwłaszcza, gdy jest nim osoba niepełnosprawna.