Wizyta Biskupa Archidiecezji Krakowskiej Józefa Guzdka

„Miłosierdzie, to miłość która poszła do pracy. Bardzo dziękuję za serce okazywane Chrystusowi obecnemu w każdym chorym i niepełnosprawnym. Z serca błogosławię.”
Te piękne słowa napisał w naszej kronice ksiądz Biskup po zakończonej wizytacji naszego warsztatu.