Uroczyste otwarcie nowego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej – Łapanów

Dzień 24 stycznia br. jest ważnym dniem dla naszego Warsztatu. To właśnie tego dnia Starosta Bocheński pan Jacek Pająk dokonał otwarcia naszej nowej siedziby, która obecnie znajduje się w budynku internatu przy Zespole Szkół w Łapanowie. Pierwsza część spotkania odbyła się w Centrum Kultury Gminy Łapanów, gdzie po krótkim występie artystycznym przygotowanym przez naszych uczestników Starosta Bocheński przedstawił ogrom starań, jakie zostały poczynione, abyśmy mogli otrzymać nowy lokal. Dyrektor PCPR-u pani Elżbieta Paczyńska przedstawiła całą historię powstania naszego Warsztatu od momentu zrodzenia się pomysłu o utworzeniu WTZ w Łapanowie aż do pamiętnego dnia powodzi w 2010 roku. Historię tworzenia się naszego Warsztatu przybliżył także Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig, który z właściwym sobie poczuciem humoru opowiedział o wspólnych z ks. proboszczem Tadeuszem Jarzębakiem zmaganiach, aby w tak krótkim czasie ta placówka mogła powstać. Głos zabrał także dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON pan Marcin Ślusarski, który docenił zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych zapewniając o dalszej przychylności i współpracy z jego strony. Następnie Starosta Bocheński wręczył podziękowania osobom, które szczególnie są zaangażowane w funkcjonowanie Warsztatu oraz tym, którzy wyjątkowo przyczynili się do wyremontowania nowej siedziby. Podziękowania złożyli także przedstawiciele K.S.P.N. „Otwarte Serca”. W drugiej części spotkania zaproszeni goście przeszli do nowego budynku Warsztatu, gdzie przecięcia wstęgi dokonali Starosta Bocheński i dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON, po czym wszyscy zwiedzali nowy lokal i udali się na poczęstunek. W tych uroczystościach oprócz wymienionych wyżej osób uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie, radni powiatowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Łapanów, a także pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapanowie.