Udział w programie „Jestem dorosły – Chcę pracować” – Łapanów

Niebawem dobiegnie końca kilkumiesięczny udział uczestników naszego Warsztatu w programie „Jestem dorosły – Chcę pracować”. Jego celem jest przygotowanie podopiecznych do podjęcia pracy zawodowej. Intensywny trening umiejętności społecznych i zawodowych prowadzony jest w cyklu 15 zajęć, podzielonych na 3 obszary aktywności niezbędnych do funkcjonowania w sytuacji pracy: „ja”, „ja i inni”, „ja i praca”. Podczas treningu ćwiczymy m.in. umiejętność rozpoznawania swoich zainteresowań, określania cech charakteru, uczymy się jak panować nad niepożądanymi emocjami. Społeczne funkcjonowanie doskonalimy poprzez naukę współpracy i porozumiewania się z innymi, dbałość o kulturę osobistą w różnych sytuacjach, czy też umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych na które napotykają nasi podopieczni. Podczas zajęć uczestnicy uczą się również pisać CV, wypełniać dokumenty potrzebne w niektórych instytucjach użyteczności społecznej, poznają aktywne metody poszukiwania pracy, czy też zapisy dotyczące praw i obowiązków pracowniczych. Każdy z podopiecznych uczy się określania własnych celów przyszłościowych i planów zawodowych. Wszystkie nabywane podczas treningu sprawności, uczestnicy doskonalą poprzez pracę własną
z rodzicami lub też instruktorami.

Na bieżąco we współpracy z rodzicami oceniamy postępy naszych podopiecznych. Ocenie efektywności i skuteczności programu służą również badania porównawcze oceniające poziom przystosowania do pracy oraz preferencje czynności zawodowych uczestników.

Program który realizujemy opracowany został pod kierunkiem Profesora Wojciecha Otrębskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Cieszymy się, iż we współpracy z Kul-em oraz Krakowską Akademią Ignatianum możemy po części przyczynić się
do adaptacji materiałów dla potrzeb osób dorosłych upośledzonych umysłowo.