Sportowe Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych – Łapanów

Była to okazja ( tym razem u nas ) do spotkania się kilku warsztatów, oraz uczestniczenia i przeżywania radości we współzawodnictwie sportowym.