Połączeni śpiewamy Panu”

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 26 czerwca 2011 r. o godz. 17.00 do Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu na muzyczne spotkanie ewangelizacyjne realizowane w ramach między społecznościowego projektu integracyjnego, podczas którego dokonana będzie profesjonalna rejestracja audio-video na płytę.