Otwarcie Pracowni Komputerowej

11 lipca 2013 r. w naszym Warsztacie nastąpiło otwarcie długo przez wszystkich oczekiwanej Pracowni Komputerowej. Podczas tego ważnego wydarzenia swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Bocheński pan Jacek Pająk, dyrektor PCPR-u z Bochni pani Elżbieta Paczyńska, kierownik referatu ds. PFRON pani Dorota Stachowicz oraz Prezes KSPN „Otwarte Serca” ks. Tadeusz Jarzębak a także rodzice naszych podopiecznych. Przybyłych gości powitała kierownik Warsztatu pani Jolanta Drożdż, po czym w kilku słowach przypomniała wszystkie nasze starania i zabiegi, podjęte w celu utworzenia takiej pracowni w Warsztacie.

Udało się utworzyć osiem stanowisk komputerowych. Ponadto do pracowni zostały zakupione 3 drukarki. Blaty do biurek pod komputery otrzymaliśmy od sponsora. Pieniądze na zakup sprzętu komputerowego zawdzięczamy naszym darczyńcom – uczestnikom tegorocznej aukcji.

Zaproszeni goście kolejno przecinali symboliczną wstęgę, a dopełnieniem otwarcia pracowni było uruchomienie przez pana Starostę jednego z laptopów. Nasi podopieczni byli mocno podekscytowani tym wydarzeniem i gromkimi brawami wyrazili radość z tego, że ich marzenie o pracowni komputerowej wreszcie zostało spełnione.

Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapanowie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Pracowni Komputerowej.