Mikołaj

Imieniny naszego Proboszcza Prezesa KSPN – „Otwarte Serca” Tadeusza Jarzębaka. Uczestnicy zostali obdarowani słodyczami.