Jesienna Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Złota Jesień Osób Niepełnosprawnych”

10 października 2014 r. reprezentacja naszego Warsztatu wzięła udział w jesiennych zmaganiach sportowych w Stróżach. Organizatorami Spartakiady, która odbyła się na Obiektach Hipoterapii byli: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Stróżach. Nasi uczestnicy wzięli udział w następujących konkurencjach: rzut woreczkiem, rzut do kosza, skok w dal z rozbiegu, rzut piłką rugby, przeciąganie liny i tor z przeszkodami. Jak zwykle podczas takich imprez było dużo emocji, zaciekła rywalizacja a także dobra zabawa na świeżym powietrzu, zwłaszcza, że pogoda była wyśmienita. Z rąk senatora RP, Prezesa Fundacji – Stanisława Koguta na zakończenie Spartakiady otrzymaliśmy wspaniałą nagrodę za udział. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”, aby dowiedzieć się jak wygląda produkcja miodu i miodowych przetworów.