Jesienna Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Stróże

Zawody sportowe są dla nas ważnym czynnikiem integracji. Możemy sprawdzić nasze możliwości. Pod czujnym okiem instruktorów staraliśmy się pokazać co potrafimy. Nie zawsze wygrywamy, ale też każdy uczestnik ma szansę, bo wyjechać może każdy, nie tylko ten który jest najbardziej sprawny.