II Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

4 listopada 2014 r. po raz drugi  uczestniczyliśmy we mszy świętej w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w krakowskich Łagiewnikach. Była to msza w dniu imienin Karola Wojtyły, na którą zostały zaproszone szkołyz terenu Powiatu Bocheńskiego noszące imię Papieża Polaka a także przedstawiciele władz samorządowych. Po mszy św. zwiedziliśmy będące ciągle w budowie Sanktuarium Św. Jana Pawła II, przez co mieliśmy możliwość porównania postępów prac budowlanych i wykończeniowych ze stanem z ubiegłego roku, kiedy to również uczestniczyliśmy w Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II.