I Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Zespół Szkół w Łapanowie zaprosił nasz Warsztat na uroczystą Mszę Świętą Rodziny Szkół z Powiatu Bocheńskiego, która została odprawiona 4 listopada 2013 r.  – w dniu imienin Karola Wojtyły w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach. W mszy świętej, odprawionej w dolnej części Sanktuarium bł. Jana Pawła II, uczestniczyły szkoły z terenu Powiatu Bocheńskiego noszące imię Papieża Polaka a także przedstawiciele władz samorządowych. Następnie wysłuchaliśmy informacji na temat koncepcji i historii powstawania Centrum. Chwile zadumy przeżyliśmy modląc się przy ołtarzu pośrodku ośmiobocznego Kościoła Relikwii, w którym została umieszczona ampułka z krwią Papieża. Podziwialiśmy również kaplice i oratoria zlokalizowane wokół Kościoła Relikwii, które poświęcone zostaną sanktuariom maryjnym z całego świata. Mieliśmy także możliwość zwiedzania kościoła górnego, gdzie trwają prace wykończeniowe. Zachwyciły nas tam ogromnych rozmiarów mozaiki ścienne autorstwa o. Marko Ivana Rupnika.