Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek

9 czerwca 2015 r. przedstawiciele naszego Warsztatu mieli możliwość uczestniczenia w imprezie zorganizowanej przez PCPR Bochnia w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. Imprezę rozpoczął wykład nt. radzenia sobie ze stresem, różnymi fobiami, strachem. Następnie uczestnicy mieli możliwość skorzystać z różnych atrakcji znajdujących się w Centrum. Największym zainteresowaniem cieszyły się gokarty.