Aktywizacja zawodowa

Tego dnia grupa ogrodniczo-zoologiczna uczestniczyła w programie „aktywizacji zawodowej”, organizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej dla swoich uczestników. Wyjazd obejmował pobyt w centrum ogrodniczym oraz w sklepie zoologicznym. Uczestnicy pracowni poznali specyfikę pracy w tych miejscach, potrafili odróżnić gatunki uprawiane w warsztatowym ogrodzie oraz dokonać zakupu niezbędnych witamin i produktów do żywienia zwierząt w pracowni.