Honorowy Patronat
Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

Rozpoczynamy realizację „Interspołecznościowego projektu międzygminnej i międzyśrodowiskowej współpracy kulturalno-integracyjnej w ramach zintegrowanej ewangelizacji muzycznej”, którego celem jest propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, idei miłosierdzia chrześcijańskiego, krzewienia czynnej postawy miłości bliźniego oraz ewangelizacji poprzez wspólne śpiewanie piosenek religijnych dla społeczności lokalnej i pozalokalnej, rozszerzając zakres działalności na inne diecezje i województwa. Cel ten będziemy realizować podczas spotkań objętych wspólnym tytułem „Połączeni śpiewamy Panu” i rejestrację przez profesjonalną ekipę materiału audio-wizualnego na płytę DVD, do której załącznikiem będzie folder informacyjny o inicjatywie, jej uczestnikach i osobach wspierających go. Dla urzeczywistnienia pomysłu zawiązała się grupa, w skład której wchodzą schole parafialne „Perełki Niepokalanej” z Łapanowa i „Cud” z Kierlikówki wraz z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapanowie. Nic tak nie uskrzydla, nic tak nie dodaje wiary, jak świadomość, że scholistki oraz osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wzięcia udziału w projekcie, zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych w miejscach, których jeszcze
nie znają, nagrania płyty, osiągnięcia satysfakcji wspólnotowego działania, które pozwolą im na pełną integrację. Napełnieni optymizmem i radością rozpoczęliśmy przygotowania, a zaangażowanie i promienność wszystkich uczestników nasila w nas przekonanie, że cel zostanie osiągnięty. Ziszczenie go, będzie możliwe z udziałem i wieloaspektowym wsparciem ludzi dobrej woli, którzy będą dzielić i pomnażać naszą radość. Prosimy o pamięć modlitewną w naszej intencji.

Próby w Warsztacie

Monika, Adam i Mirek pod okiem pani Marzeny pilnie ćwiczą śpiewanie wszystkich piosenek aby jak najlepiej wypaść na wspólnych próbach, a potem podczas występów. Zasłuchani w ich śpiew koledzy z Warsztatu chętnie towarzyszą im
w każdej próbie i po cichu włączają się do śpiewania.

I wspólna próba
Łapanów, 20 V 2011 r.

II próba
Łapanów, 27 V 2011 r.

Wspólnie śpiewamy podczas Mszy Prymicyjnej ks. Mariusza Wrzesińskiego
Łapanów, 29 V 2011r.

Wspólna próba
Łapanów, 17 VI 2011 r.

Wspólna próba
Łapanów, 18 VI 2011 r.

Pierwszy występ
Łapanów, 23 VI 2011 r.

Nasz pierwszy wspólny występ odbył się w Boże Ciało w kościele parafialnym w Łapanowie. Zgromadzona publiczność bardzo chętnie włączała się w śpiew niektórych piosenek i nagradzała nas gromkimi brawami, które niwelowały naszą tremę i zdenerwowanie. Pomimo tego, iż sprzęt nagłaśniający płatał nam figle, spotkanie było udane a nasza praca została doceniona.

Wspólna próba
Łapanów, 24 VI 2011 r.

Plenerowe spotkanie ewangelizacyjne
Szczyrzyc, 26 VI 2011 r.

Na spotkanie w Szczyrzycu wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością i dreszczykiem emocji. To właśnie w Opactwie OO. Cystersów nasz śpiew nagrywany był przez profesjonalistów od wizji i dźwięku. Zanim przybyła publiczność odbyła się próba generalna, dzięki której mogliśmy rozgrzać nasze gardła i jak najlepiej zaistnieć na scenie. Po godzinnej przerwie przeznaczonej na posiłek i odpoczynek zajęliśmy ustalone miejsca i rozpoczął się długo wyczekiwany przez wszystkich występ. Po obyciu się z kamerami podczas próby, w czasie występu nikt już nie zwracał na nie uwagi. Trema szybko odpłynęła z dźwiękami śpiewanych piosenek, wszyscy śpiewaliśmy z radością, uśmiechem na twarzach, czerpiąc olbrzymią satysfakcję z efektów naszej ciężkiej pracy. Wśród zgromadzonej publiczności byli prawie wszyscy uczestnicy i terapeuci z Warsztatu, co dodatkowo motywowało nas do jak najlepszego śpiewu. Widząc jak wszyscy chętnie włączają się do wspólnego śpiewania, byliśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tym spotkaniu i poprzez występ razem ze scholami „Perełki Niepokalanej” i „Cud” dawać radość innym. Teraz z niecierpliwością czekamy na płytę, która będzie namacalnym dowodem naszych wspólnych zmagań.

Wspólna próba przed odpustem
Łapanów, 26 VIII 2011 r.

Suma odpustowa
Łapanów, 28 VIII 2011 r.

„Połączeni śpiewamy Panu”
Patronat J. Em. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Po uroczystościach odpustowych, w niedzielę 28 sierpnia br., miało miejsce krótkie spotkanie naszej grupy z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Podczas spotkania, po krótkiej prezentacji projektu i uczestników, na ręce Jego Eminencji zostało wręczone pismo i wersja robocza przygotowywanej do edycji płyty DVD. W przekazanym piśmie, oprócz przedstawienia uczestników projektu, jego przesłania, celu i sposobów realizacji, została zawarta prośba do Jego Eminencji, o objęcie patronatem honorowym naszych działań, z informacją, że część nakładu przygotowywanej do edycji pierwszej płyty, z plenerowego spotkania ewangelizacyjnego w Opactwie OO. Cystersów w Szczyrzycu, pragniemy przeznaczyć na cegiełki wspierające środki na remont zniszczonego przez powódź zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie. Ksiądz Kardynał, już w kościele, wyraził aprobatę dla projektu i przychylił się do naszej prośby. W tym tygodniu ks. proboszcz Tadeusz Jarzębak otrzymał oficjalne pismo potwierdzające przyjęcie przez Jego Eminencję honorowego patronatu, z życzeniami Bożego błogosławieństwa dla wykonawców. Serdecznie dziękujemy Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, wyrażając naszą wdzięczność i radość.