Kadra

Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” jest ks. Tadeusz Jarzębak

Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest mgr Jolanta Drożdż

Pracownik administracyjno księgowy: Władysława Bzdyl

Helena Sotoła (zastępstwo)

Psycholog: mgr Karolina Łaniusz

Kadra:

mgr Mirosław Szewczyk

lic. Iwona Kubat

mgr Marzena Palka

mgr Agnieszka Bzdyl

Barbara Dzibanowska

mgr Edyta Toporkiewicz 

inż. Józef Drożdż

mgr Katarzyna Skimina (zastępstwo)

pielęgniarka dypl. Monika Stalmach

Terapeuta ruchowa Wanda Drożdż

Kierowca Andrzej Stelmach

Pracownik gospodarczy Krzysztof Szymański