VII Artystyczny Plener Integracyjny „RAZEM” pod hasłem „KOTY TAJEMNICZE ISTOTY” – Limanowa

Jak co roku w ramach zajęć związanych z aktywizacją i rehabilitacją zawodową wzięliśmy udział w VII Artystycznym Plenerze Integracyjnym „RAZEM” pod hasłem „KOTY TAJEMNICZE ISTOTY”. Celem tego przedsięwzięcia była integracja społeczna osób niepełnosprawnych, stwarzanie wzajemnej więzi między uczestnikami niepełnosprawnymi a zdrowymi, kształtowanie postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, usprawnienie manualne. Mieliśmy niepowtarzalną możliwość szkolić swoje umiejętności pod okiem fachowców. Zajęcia obejmowały przygotowanie materiałów do pracy, poznanie materiałów i narzędzi oraz poznanie technik lepienia w glinie i metod pracy w gipsie.
Po wykonaniu figurek kotów postawiliśmy wspólnie piec plenerowy, w którym zostały wypalone dzieła wykonane przez uczestników tego pleneru.