Śmierć Henryka Borowca pierwszego kierownika i założyciela WTZ Łapanów

…Przez noc – drogą do światła,
przez wątpienie – do poznania,
przez błądzenie – do mądrości,
przez śmierć – do nieśmiertelności…