Połączeni śpiewamy Panu” Suma odpustowa – Łapanów

Podczas sumy odpustowej w Łapanowie, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Monika i Adam wspólnie ze scholami w ramach projektu „Połączeni śpiewamy Panu”, brali udział w oprawie muzycznej śpiewając aklamację oraz przygotowane wcześniej piosenki. Ksiądz Kardynał podszedł do nas po Mszy św. i bardzo chwalił nasz śpiew. Otrzymał „wersję roboczą” przygotowywanej do edycji płyty i był mile zaskoczony faktem, że ze scholami śpiewają niepełnosprawni. Były też pamiątkowe zdjęcia, obrazki i krótka rozmowa
z Jego Eminencją.