Małopolski Dzień Godności 2020

 

Dzisiaj, 5 maja przypada IV Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Niestety w tym roku nie możemy tego Dnia spędzić razem i cieszyć się swoją obecnością. Tym bardziej jednak, nie możemy zapomnieć, że taki Dzień jest i że należy go świętować. W naszym Warsztacie jest 45 podopiecznych z różnymi zaburzeniami, które obniżają ich sprawność intelektualną. Nie oznacza to jednak niemożności
rozumienia i nauczenia się czegokolwiek. Każda z tych osób, w zależności
od poziomu rozwoju, posiada własne zasoby intelektualne, pewne zdolności
i sprawności, które można rozwijać, a na pewno należy podtrzymywać te już
istniejące i wypracowane. Prowadzone w naszej placówce regularne zajęcia
warsztatowe wspomagają zaburzony rozwój, dają naszym podopiecznym
warunki do rozszerzania spontanicznej aktywności, potrzebnej do kształtowania
posiadanych zdolności i umiejętności, dla rozumienia swoich emocji i motywów
działania, dla odczuwania własnej osoby jako kogoś społecznie wartościowego.
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, relacje międzyludzkie są
szczególnie ważne, dlatego też, aby mogli uczestniczyć we wspólnym życiu
społecznym, potrzebują naszej opieki opartej na zasadach etyczno-moralnych,
na harmonijnym współistnieniu i współdziałaniu. Potrzebna jest także praca
budująca autonomię i samoświadomość osób niepełnosprawnych intelektualnie,
które warunkują proces społecznej integracji. Niepełnosprawni muszą mieć
możliwość dokonywania samodzielnych wyborów, by przez to móc ponosić
odpowiedzialność za własne działania.
Należy pamiętać również o konieczności dostosowania pomocy do faktycznych
potrzeb każdego niepełnosprawnego. Wsparcie nie może ograniczać autonomii
ani redukować godności człowieka.
W naszym Warsztacie tak dostosowujemy zajęcia, aby były zachowane
wszystkie aspekty wspomagające rozwój i funkcjonowanie naszych
uczestników w społeczeństwie. To właśnie dlatego nasi podopieczni obdarzają
nas pełnym zaufaniem i z wielkim zaangażowaniem włączają się w
funkcjonowanie placówki.

W tym szczególnym dniu Święta Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do tych, którzy w swoim środowisku
mają takie osoby niepełnosprawne, aby wykazać się nie tylko empatią i
zrozumieniem wobec nich ale, by także rozwijać w sobie tolerancję na
wszelkich możliwych płaszczyznach. Idea pełnej integracji jest naszym
wspólnym prawem i obowiązkiem rozwijania tolerancji i akceptacji.
Naszym podopiecznym i wszystkim osobom z niepełnosprawnością
intelektualną życzymy wszystkiego najlepszego, z nadzieją, że już wkrótce
powrócimy do swoich zajęć.

Kadra WTZ Łapanów

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=27b3b35d32&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-4804476942359138225&th=171e3c9c87744e19&view=att&disp=safe&realattid=171e3c99f4a2fe1e321