Krakowskie Spotkania Artystyczne „Gaudium et spes”

Możliwość prezentacji naszego spektaklu w Krakowskich Spotkaniach Artystycznych, to dla nas wielkie wyróżnienie. Prawdziwa scena, publiczność i możliwość spotkania się z tyloma grupami artystycznymi, to duże i niezapomniane przeżycie.