Integracyjna Spartakiada Sportowa

15 października 2013 r. wzięliśmy udział w Integracyjnej Spartakiadzie Sportowej zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej z Bochni, która odbyła się w nowootwartej hali sportowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie. Dla zawodników przygotowano następujące konkurencje: kolorowe pola – rzuty woreczkami, slalom – mini hokej, rzuty karne, boccia, rzuty szczęścia a poza konkurencjami odbyło się też przeciąganie liny. Nasz Warsztat zajął I miejsce w rzutach szczęścia.