Całun Turyński

W tradycji chrześcijańskiej „Całun turyński” to jedna z najświętszych relikwi, dnia 20 X 2006r. naszą parafię nawiedziła jego kopia. Słuchaliśmy historii, zadawaliśmy pytania…