XVI  MIĘDZYWARSZTATOWY  KONKURS  PIOSENKI

18 czerwca 2024 roku to dzień, do którego przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. W tym właśnie dniu nasz Warsztat zorganizował XVI Międzywarsztatowy Konkurs Piosenki a wzięło w nim udział aż 9 placówek: Warsztat Terapii Zajęciowej z Proszówek, Warsztat Terapii Zajęciowej z Podolan, Warsztat Terapii Zajęciowej ze Stróż, Warsztat Terapii Zajęciowej z Siołkowej, Środowiskowy Dom Samopomocy z Zagórzan, Środowiskowy Dom Samopomocy z Rdzawy, Dom Pomocy Społecznej z Bochni, Środowiskowy Dom Samopomocy z Bochni oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Łapanowa.

Jak zawsze, konkurs przewidywał dwie kategorie – solową i zespołową i każda placówka biorąca udział w konkursie miała możliwość wystawienia na scenie dwóch utworów w tych waśnie kategoriach.

Konkurs rozpoczęła kierownik WTZ-u Jolanta Drożdż witając wszystkich przybyłych gości, po czym mikrofon przejęli prowadzący całą imprezę – Iwona Kubat – instruktor terapii zajęciowej z pracowni rękodzieła artystycznego oraz Krzysztof Miśkowicz – uczestnik pracowni komputerowej.

Na pierwszy rzut poszli wszyscy soliści, którzy poradzili sobie doskonale. Po nich piosenki prezentowały zespoły, wcale nie odbiegając poziomem od poprzedzających ich solistów.

Repertuar występujących to olbrzymia różnorodność – pojawiły się nawet piosenki własnego autorstwa. Wszystkie wykonane utwory zrobiły duże wrażenie na publiczności, która bardzo pięknie dopingowała występujących i wspólnie z nimi świetnie się bawiła.

Poziom artystów biorących udział w naszym Konkursie z roku na rok jest coraz większy, dlatego też nikogo nie dziwił fakt iż JURY potrzebowało dużo czasu, aby omówić każdy występ i wybrać te, które najbardziej zasługiwały na wyróżnienie i zajęcie odpowiednich miejsc.

Fukcję Jurorów pełnili:

Małgorzata Mikołajek – nauczyciel Zespołu Szkół w Gdowie oraz pracownik Centrum Kultury w Łapanowie;

Małgorzata Bolak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie;

Michał Paszkot – były, wieloletni dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów;

Przyznali oni następujące miejsca:

W kategorii solistów:

Miejsce I – Klaudia Dobrzańska – WTZ Proszówki

Miejsce II – Dawid Kostrzeba – WTZ Stróże

Miejsce III – Izabela Tuleja – ŚDS Zagórzany

 

W kategorii zespołów:

Miejsce I – WTZ Łapanów

Miejsce II – WTZ Stróże

Miejsce III – SDS Rdzawa

Każda placówka biorąca udział w Konkursie otrzymała pamiątkowy dyplom, medal, statuetkę oraz nagrodę – kuchenkę mikrofalową.

Zwycięzcy również otrzymali dyplomy, medale i statuetki nawiązujące do tematyki imprezy.

Statuetki za udział – klucz wiolinowy, statuetki za zajęte miejsca – nutki a także medale, które wręczaliśmy uczestnikom Konkursu, zostały wycięte ze sklejki przez pracownię drewna i technik różnych i wyklejone kawałkami szkła witrażowego przez podopiecznych pracowni szkła i witrażu. Wszystko prezentowało się kolorowo i bardzo oryginalnie a obdarowane nimi osoby były zachwycone naszymi pracami.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować Dyrektor CKGŁ pani Wioletcie Nowojowskiej, za udostępnienie nam Sali w Centrum Kultury Gminy Łapanów, gdzie tak, jak w poprzednich latach odbył się nasz Konkurs, ale również za to, że przed konkursem mogliśmy przychodzić do Centrum i ćwiczyć piosenki na nasz występ.

Dziękujemy także Stefanowi Chyrcowi – pracownikowi CKGŁ za czuwanie, by wszystkie wykonywane utwory były pięknie i odpowiednio nagłośnione.

Kolejne serdeczne podziękowanie kierujemy do pani Krystyny Łabuda, mamy naszej podopiecznej, a także do wolontariuszy: Izabeli Skimina i Pauli Stawarz – uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce, Dagmary Wrona i Wiktorii Kawala – uczennic Zespołu Szkół w Gdowie oraz Pauliny Kuska i Zuzanny Kaczmarczyk – uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie za nieocenioną pomoc zarówno na Sali podczas Konkursu, jak i w budynku naszego Warsztatu, gdzie poczęstunkiem podejmowaliśmy naszych zaproszonych gości.

Dziękujemy również naszym zaproszonym gościom za podjęcie wyzwania i przygotowanie się do naszego Konkursu, co zwykle okupione jest ciężką pracą zarówno ze strony instruktorów, jak i niepełnosprawnych przygotowujących się do występu.

Tak więc kolejny, niepowtarzalny i  jedyny w swoim rodzaju XVI Międzywarsztatowy Konkurs Piosenki za nami!

Pomimo tego, że niektórzy z uczestniczących zostali wyróżnieni przez JURY specjalnymi miejscami, to tak naprawdę zwycięzcami są wszyscy! Wszyscy ci, którzy wyszli na scenę i potrafili przed taką liczną publicznością zaśpiewać, zatańczyć i zaprezentować się z tym, czego pod okiem instruktorów nauczyli się w swoich placówkach osiągnęli wielki sukces, gdyż pokonali swoje słabości, stres, tremę, a przede wszystkim swoim występem dostarczyli innym wiele radości i pozytywnych emocji i wspólnie z nimi potrafili dobrze się bawić.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na innych scenach. Do zobaczenia za rok!

Występujących z naszego Warsztatu przygotowała Marzena Palka.

Szarfy i kwiaty do strojów uszyła Agnieszka Bzdyl.

Tekst: Marzena Palka

Zdjęcia: Agnieszka Bzdyl