Monthly Archives: Grudzień 2006

Spotkanie opłatkowe

Część artystyczna: grupa śpiewa kolędy.
Podzieliliśmy się opłatkami, wśród nas byli też nasi rodzice jak i goście z PCPRu.

Teatr Groteska

Podczas pobytu w krakowskim teatrze lalki „Groteska” uczestnicy mieli możliwość obcowania ze sztuką. Doskonałe przedstawienie, fantastyczne lalki i muzyka sprawiły, iż powszedni dzień stał się świętem!

Mikołaj

Imieniny naszego Proboszcza Prezesa KSPN – „Otwarte Serca” Tadeusza Jarzębaka. Uczestnicy zostali obdarowani słodyczami.