Monthly Archives: Październik 2006

Całun Turyński

W tradycji chrześcijańskiej „Całun turyński” to jedna z najświętszych relikwi, dnia 20 X 2006r. naszą parafię nawiedziła jego kopia. Słuchaliśmy historii, zadawaliśmy pytania…

Kiszenie kapusty

W pracowni gospodarstwa domowego, przygotowujemy min. przetwory na zimę. Pracownia p. Basi Dziubanowskiej zajmowała się kiszeniem kapusty. Tomek szatkował, w beczce ubijałą się kapusta…

Śmierć Henryka Borowca pierwszego kierownika i założyciela WTZ Łapanów

…Przez noc – drogą do światła,
przez wątpienie – do poznania,
przez błądzenie – do mądrości,
przez śmierć – do nieśmiertelności…

Gaudium et Spes

Olimpiada w Stróżach

Uczestnicy WTZ Łapanów wrócili z dyplomami i pucharami.

Odwiedziny kl 2 LO