p7

Powódź – Łapanów

W niedzielę 16 maja 2010 r. po południu pompy rozmieszczone kilka dni wcześniej w studzienkach koło kościoła coraz gorzej radziły sobie z napływającą zewsząd wodą. W związku z zagrożeniem podtopienia podziemia kościoła, przybyli strażacy
i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapanowie w celu zabezpieczenia pomieszczeń i usuwania skutków obfitych opadów. Wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, co może się stać. Miejsca, którymi woda mogła przedostać się  do warsztatu zabezpieczano workami z piaskiem, a woda, która wlewała się do środka, była na bieżąco ręcznie usuwana. Pracownicy nauczeni poprzednimi podtopieniami, powykładali na górne półki i stoły sprzęt komputerowy, sprzęt RTV i AGD, sprzęty z pracowni rehabilitacyjnej i stolarskiej oraz wszystkie inne cenne przedmioty. Jednak to co wydarzyło się w nocy około godz. 1 przeszło najśmielsze wyobrażenie. Siła natury pokonała ludzkie wysiłki. W ciągu kilkunastu minut walka z żywiołem została przegrana. Fala powodziowa, która przeszła przez Łapanów i wdarła się do podziemia naszego kościoła zniszczyła całkowicie Warsztat Terapii Zajęciowej, zdewastowała wszystko to, na co pracowano ponad 6 lat. Po wypompowaniu wody ukazał się rzeczywisty ogrom zniszczeń. Błoto, szlam wymieszany z