img_3366

Wycieczka do Kopalni Soli Wieliczka

Kopalnia soli w Wieliczce, to jeden z najcenniejszych zabytków w naszym rejonie. Wszyscy bardzo chętnie tam pojechaliśmy. Podczas wędrówki po kopalni przewodnicy, którzy nas oprowadzali w bardzo przystępny sposób przybliżyli nam dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników.

img_3284

Koncert Laureatów Krakowskich Spotkań Artystycznych GAUDIUM 2009 – Kraków

Koncert Laureatów Krakowskich Spotkań Artystycznych GAUDIUM 2009 to wielkie wydarzenie dla nas wszystkich. W tym roku zostaliśmy zaproszeni do Filharmonii Krakowskiej w związku z otrzymanym zaszczytnym złotym miejscem w konkursie tańca towarzyskiego za walc wiedeński. Pokaz tańca w wykonaniu Małgorzaty Burkowicz i Grzegorza Wrony został nagrodzony ogromnymi brawami. Natomiast za spektakl pt. „Marzenie” w konkursie scenicznym nasza grupa teatralna otrzymała wyróżnienie.