II Międzywarsztatowy Konkurs Piosenki Łapanów

W konkursie wzięło udział kilka zaprzyjaźnionych warsztatów oraz zaproszeni goście. Celem konkursu była prezentacja i promocja artystycznych talentów i osiągnięć niepełnosprawnych uczestników naszego warsztatu. To, że nie ukończyli szkół muzycznych, że mają problemy z wymową nie oznacza wcale, że są gorsi od innych.
Uczezstnicy konkursu kolejny raz udowodnili, że piosenka nie zna barier i artystą może być każdy bez względu na stopień niepełnosprawności.

III Konkurs Piosenki

Grzegorz Gabowski został zwycięzcą III konkursu piosenki, który odbył się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łapanowie. Występ każdego z niepełnosprawnych publiczność nagradzała gromkimi oklaskami. Ten konkurs miał za zadanie rozśpiewać naszą grupę, ale też wyłonić laureatów do II Między warsztatowego Konkursu Piosenki.